Հենասյան օգտագործում

Հենասյան օգտագործման սակագին՝ ներառված միացնող ագույցների տեղադրումը:

Ամսավճար օգտագործվող հենասյան համար՝ ներառված միացնող ագույցների տեղադրումը

1 հենասյան օգտագործման սակագինը Երևանում

1080 դր.

1 հենասյան օգտագործման սակագինը ՀՀ մարզերում

840 դր.

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով` ներառյալ ԱԱՀ:

Ծառայությունը տրամադրվում է տեխնիկական հնարավորության առկայության դեպքում և չի նախատեսում լրացուցիչ շինարարական աշխատանքներ: 

Ամսավճարը չի ներառում օդային մալուխների ամրակցման նյութերի արժեքը:

Ծառայությունը չի նախատեսում բաշխիչ տուփերի տեղադրումը: 

Միացնող ագույցները տրամադրում է Պատվիրատուն: