Ավագ ներքին աուդիտոր

09 Նոյեմբերի

                                               Team Telecom Armenia-ն  փնտրում է Ավագ ներքին աուդիտոր

Պաշտոնի անվանում`

Ավագ ներքին աուդիտոր

Տնօրինություն`

Ներքին աուդիտի տնօրինություն  

Հիմնական պարտականություններ`

 

  • Աջակցել ներքին աուդիտի ռազմավարության և ձևավորման գործընթացին։
  • Սահմանել հիմնական գործողությունները և բացահայտել հարակից ռիսկերը, գնահատել դրանց ազդեցությունը/նշանակությունը բիզնեսի կազմակերպման գործում։
  • Կազմել և ներկայացնել բիզնես գործընթացների , աուդիտի համակարգերի, Ընկերության ֆինանսական, վարչական և օպերացիոն գործունեության հուսալիության և ամբողջականության վերաբերյալ առաջարկներ։

·        Ապահովել աուդիտի ծրագրերի արդյունավետ իրականացումը, կատարելով ֆինանսական հաշվետվությունների պարբերական ստուգում և վերլուծություն։

·        Վերստուգել ֆինանսական հաշվետվությունները, ապահովել դրանց համապատասխանությունը հաշվապահական և հաշվետվական պահանջներին։

·        Իրականացնել Ընկերության ներքին հսկողության համակարգերի գնահատում։

·        Ապահովել Ընկերության գործունեության համապատասխանությունը գործող ընթացակարգերին, քաղաքականություններին և կանոնակարգերին։

Կրթություն`

·        Բարձրագույն կրթություն, ֆինանսների, հաշվապահության կամ տնտեսագիտության ոլորտներում

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

·        Աուդիտի որակավորումը, ACCA, CIA, CISA լիցենզիաների առկայությունը կամ թրեյնինգին մասնակցությունը կդիտվի որպես առավելություն;

·        IFRS ստանդարտների իմացություն;

·        Վերլուծական միտք;

·        Համագործակցելու և բանակցելու գերազանց հմտություններ;

·        Պատասխանատվություն և ճշտապահություն;

·        Առաջնահերթություններ սահմանելու և աշխատանքը պլանավորելու ունակություններ;

·        Սթրեսակայություն և բարդ/կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն;

·        Ժամանակը կառավարելու կարողություն;

·        MS Office գերազանց իմացություն;

·        Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն։

Աշխատանքային փորձ`

·        Առնվազն 5  տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ

  • Առողջության ապահովագրություն;
  • Մեկ տարվա ընթացքում 6 ազատ օրերի հնարավորություն - day-off (արձակուրդային օրերից զատ);
  • Ծառայողական բջջային կապ (ամսական սահմանաչափով);
  • Գրավիչ զեղչեր տարբեր կազմակերպություններից և սպորտային ակումբներից:

 

 

Հետաքրքրված և պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով` hrm@telecomarmenia.am էլ. փոստի հասցեին մինչև սույն թվականի Դեկտեմբերի 9: