Հաճախորդների Սպասարկման Որակի և Տեղեկատվության բաժնի մասնագետ

19 Սեպտեմբերի

Տելեկոմ Արմենիա ընկերությունը փնտրում է Հաճախորդների Սպասարկման Որակի և Տեղեկատվության բաժնի մասնագետ։  

Պաշտոնի անվանում`

 

Հաճախորդների Սպասարկման Որակի և Տեղեկատվության բաժնի մասնագետ

Տնօրինություն`

Հաճախորդների սպասարկման տնօրինություն

Հիմնական պարտականություններ`

 

 • Հաճախորդների սպասարկման տնօրինության համար ընկերության նոր առաջարկների, ինչպես նաև սպասարկման որակի բարելավմանն ուղղված թրեյնինգների նախապատրաստում և վարում;
 • Ընկերության առաջարկների, ընթացակարգերի, հաճախորդների սպասարկման  և այլ թեմաներով պրեզենտացիաների և թրեյնինգ նյութերի պատրաստում;
 • Հաճախորդների սպասարկման տնօրինության ներսում՝ հատկապես  հաճախորդների հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող թիմերին  ժամանակին և ճիշտ կոմունիկացիայի ապահովում էլ.փոստով;
 • Տեղեկատվության փոխանակման համար այլ բաժինների հետ փոխադարձ հաղորդակցություն;
 • Որակի բարելավման նպատակով զանգերի/գրավոր հաղորդակցության լսում/ստուգում և գնահատում, մշակված ստանդարտներին ու գնահատման մատրիցային համապատասխան;;
 • Ամսական/շաբաթական կտրվածքով հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում անմիջական ղեկավարին;
 • Որակի բարելավմանն ուղղված նոր գաղափարների և նախագծերի առաջարկների տրամադրում և դրանց իրագործում;
 • Անհատական, անհրաժեշտության դեպքում նաև խմբային հանդիպումների իրականացում հաճախորդների հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող թիմերի անդամների հետ՝ առաջացած խնդիրների, բարելավման ենթակա կետերի, սխալների ուղղմանն ուղղված խորհուրդների տրամադրման նպատակով;
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարություններ՝ օրինակ մասնակցություն գլոբալ նախագծերին, անհրաժեշտ նյութերի պատրաստում և այլն։

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

·       Բարձրագույն կրթություն

 • Նվազագույնը 2-3 տարվա փորձ հաճախորդների սպասարկման ոլորտում
 • Դասընթացներ անցկացնելու ունակություն
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ՝ MS Office tools (Excel, Word, Power Point, Outlook)
 • Միջանձնային հաղորդակցման գերազանց հմտություններ (գրավոր և բանավոր), գրագետ խոսք
 • Աշխատանքային էթիկա, պատասխանատվության զգացում, ճկունություն
 • Վերլուծական մտածողություն, փոփոխություններին ինտեգրվելու և արագ կողմնորոշվելու հմտություններ
 • Սթրեսակայություն և բարդ/կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն

 

Արտոնություններ

 • Առողջության ապահովագրություն;
 • Մեկ տարվա ընթացքում 6 ազատ օրերի հնարավորություն - day off (արձակուրդային օրերից զատ)
 • Ծառայողական բջջային կապ (ամսեկան սահմանաչափով)

·       Այլ արտոնություններ

Ցանկացողները կարող են  ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) hrm@telecomarmenia.am  էլեկտրոնային հասցեին հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով: Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել  Հաճախորդների Սպասարկման Որակի և Տեղեկատվության բաժնի մասնագետ։

Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Հայտերն ընդունվում են մինչև   Հոկտեմբերի 18: