Փաստաթղթաշրջանառության մասնագետ

20 Հունիսի

Տելեկոմ Արմենիա ընկերությունը փնտրում է  Փաստաթղթաշրջանառության մասնագետ

Պաշտոնի անվանում`

 Փաստաթղթաշրջանառության մասնագետ

Տնօրինություն`

Փաստաթղթաշրջանառության բաժին, Գործառնական տնօրինություն

Հիմնական պարտականություններ`

 

 • Իրականացնել Ընկերության ելքային/մուտքային փաստաթղթերի գրանցման, հաշվառման և առաքման սահուն գործընթաց` այդ թվում նաև “Գրանցում”, “Հանձնարարականներ” և “Էքսպրես փոստի գրանցում” տեղեկատվական համակարգերում;
 • Ապահովել Ընկերության աշխատանքի ընթացքը կարգավորող փաստաթղթերի և այլ հրահանգների պահանջների համապատասխանությունը ՝ գրանցման գործընթացում;
 • Մասնակցել Ընկերության գրությունների շրջանառության միասնական գործընթացի մշակման և ներդրման գործընթացին:
 • Մասնակցել փաստաթղթերի գրանցման ավտոմատացման և Գործավարության բնագավառում տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների ներդրման աշխատանքներին;
 • Կազմակերպել Ընկերության անհրաժեշտ փաստաթղթերի թարգմանության գործընթացը;
 • Ապահովել կնիքների, դրոշմակնիքների, այցեքարտերի ձեռքբերումը;
 • Կազմակերպել Ընկերությունից գործնական այցով ուղևորվող աշխատակիցների գործուղումը;
 • Ընթացակարգերի, կանոնակարգերի և քաղաքականությունների խմբագրումը և համարակալումը:

Կրթություն`

 • Բարձրագույն կրթություն    

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • Հաղորդակցվելու և բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու հմտություններ;
 • Թիմում աշխատելու գերազանց կարողություններ;
 • Ուշադիր և ճկուն մտածողություն;
 • Պատասխանատվություն և ճշտապահություն;
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն (անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն);
 • MS office իմացություն:

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Առողջության ապահովագրություն;
 • Մեկ տարվա ընթացքում 6 ազատ օրերի հնարավորություն (day off);
 • Այլ արտոնություններ:

Աշխատանքային փորձ`

 • Ցանկալի առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում

Ցանկացողները կարող են  ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) hrm@telecomarmenia.am  էլեկտրոնային հասցեին հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով: Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել  հաստիքի անվանումը։

Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Հայտերն ընդունվում են մինչև  2022թ,-ի հուլիսի 20 ը: