Արխիվավար

30 Մայիսի

Տելեկոմ Արմենիա ընկերությունը փնտրում է Արխիվավար

Պաշտոնի անվանում`

Արխիվավար

Տնօրինություն`

Փաստաթղթաշրջանառության բաժին, Գործառնական տնօրինություն

Հիմնական պարտականություններ`

 

 • Ընկերության արխիվի աշխատանքների կազմակերպում և վարում
 • Ընկերության արխիվացման ենթակա փաստաթղթերի ընդունում, հաշվառում և պահպանում` համաձայն Ընկերությունում հաստատված՝ փաստաթղթերի արխիվացման, պահպանման և հաշվառման մասին կանոնակարգերի, ընթացակարգերի և քաղաքականությունների, ինչպես նաև ՀՀ գործող օրենսդրության
 • Ընկերության ոչնչացման ենթակա փաստաթղթերի իրացման աշխատանքների կազմակերպում և վերահսկում
 • Իր գործունեությանն առնչվող բնագավառում տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների ներդրման գործընթացին մասնակցություն
 • Արխիվի էլեկտրոնային քարտադարանի վարում
 • Արխիվային տարածքների օպտիմալացում։

Կրթություն`

 • Բարձրագույն կրթություն    

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • Արխիվային գործի մասին ՀՀ օրենքի տեղեկացվածություն;
 • Բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու հմտություններ;
 • Թիմում աշխատելու գերազանց կարողություններ;
 • Պատասխանատվություն և ճշտապահություն;
 • Հաղորդակցվելու ունակություն, ճկունություն, թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Նախաձեռնողականություն, նորարարություն;
 • Պատրաստակամություն փոփոխություններին;
 • Խնդիրներն ըստ առաջնահերթության դասակարգելու ունակություն:
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն կդիտարկվի որպես առավելություն;
 • MS office իմացություն:

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

 • Առողջության ապահովագրություն;
 • Մեկ տարվա ընթացքում 6 ազատ օրերի հնարավորություն (day off);
 • Այլ արտոնություններ:

Աշխատանքային փորձ`

 • Ցանկալի է  փաստաթղթաշրջանառության և արխիվային գործի 1 տարվա աշխատանքային փորձ

Ցանկացողները կարող են  ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) hrm@telecomarmenia.am  էլեկտրոնային հասցեին հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով: Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել  Արխիվավար։

Հարցազրույցին մասնակցելու համար ընտրված դիմորդները կտեղեկացվեն:

Հայտերն ընդունվում են մինչև  2022թ,-ի հունիսի 29 ը: