Բիլինգի աջակցման մասնագետ

04 Մայիսի

“Տելեկոմ Արմենիա” ընկերությունը փնտրում է թեկնածուներ` “Բիլինգի աջակցման մասնագետ”-ի  թափուր աշխատատեղի համար:

Պաշտոնի անվանում`

Բիլինգի աջակցման մասնագետ

Ստորաբաժանում՝

ԻՏ վարչություն

Հիմնական պարտականություններ`

Ÿ  Աջակցել ԻՏ գործառույթներին համապատասխան ներդրված բիլինգային համակարգերի աշխատանքին;

Ÿ  Ապահովել SLA և առանցքային ցուցանիշների արդյունավետությունը;

Ÿ  Լուծել համակարգերում առկա միջադեպերը՝ պարբերաբար  մոնիտորինգի և վերլուծության միջոցով;

Ÿ  Իրականացնել համակարգերի արդիականացում և տեղադրում;

Ÿ  Բարելավել Ենթակառուցվածքների բիզնես հավելվածները;

Ÿ  Կազմակերպել ՏՏ գործընթացների շրջանակներում տեխնիկական աջակցություն;

Ÿ  Մասնակցել նոր ընթացակարգերի մշակմանը և փաստաթղթավորմանը

Կրթություն`

Ÿ  Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

Ÿ  Oracle, PL/SQL‚ MS SQL, Unix և Windows օպերացիոն համակարգերի հետ աշխատելու փորձ;

Ÿ  ԻՏ հավելվածների եռամակարդակ կառուցվածքի, ԻՏ գործընթացների և նախագծերի կազմակերպման մեթոդաբանության իմացություն;

Ÿ  Հաշվետվությունների պատրաստման և վարման հմտություններ;

Ÿ  Կազմակերպչական գերազանց հմտություններ;

Ÿ  Առաջնահերթությունների սահմանման ունակություն և ժամանակի կառավարում;

Ÿ  Հաղորդակցվելու հմտություններ, ճկունություն, թիմում աշխատելու ունակություն;

Ÿ  Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը դիտվում է որպես առավելություն։

Աշխատանքային փորձ`

Ÿ  Ցանկալի է առնվազն 1 տարվա աշխատանքային

Ÿ  փորձ համապատասխան բնագավառում 

Փոխհատուցումներ և արտոնություններ՝

Ÿ  Ծառայողական բջջային կապ;

Ÿ  Այլ արտոնություններ:

Ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով` hrm@telecomarmenia.am էլ. փոստի հասցեին մինչև սույն թվականի հունիսի 5-ը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել մեր վեբ կայքը` www.telecomarmenia.am