Ռոումինգ փաթեթ 150 ՄԲ

Ինտերնետ փաթեթ Արցախում գտնվող բաժանորդների համար։

Ծառայության արժեքը 1500 դրամ է։

Հավաքեք *049# հրահանգը

Ստուգել Ինտերնետի օգտագործված ծավալը *225#

Հավաքեք *149# հրահանգը

Ստուգել Ինտերնետ փաթեթի մնացորդը *2020#

Ինտերնետ փաթեթը ունի 3 օր գործողության ժամկետ՝

  • Ծառայության շրջանակում գործողության ժամկետից շուտ ՄԲ-ի փաթեթը սպառելուց հետո կամ գործողության ժամկետի ավարտին, բաժանորդի Ինտերնետը շարունակում է տարիֆիկացվել ըստ սակագնային գոտու համար հաստատված սակագների:
  • Ծառայությունը ավտոմատ կերպով չի ակտիվանում, փաթեթներից յուրաքանչյուրից կրկին օգտվելու համար՝ պետք է կրկին ակտիվացնել:

Ինտերնետ փաթեթի ծավալից կարելի է օգտվել միայն Արցախում գտնվելիս։

Ինտերնետ փաթեթը սպառելուց հետո, Ինտերնետի տարիֆիկացումը շարունակվում է հաստատված սակագների համաձայն: Մանրամասն։ Մանրամասն։