SMS փաթեթ 100

SMS փաթեթ  կանխավճարային և հետվճարային բաժանորդների համար։

Ծառայության արժեքը 500 դրամ է։

Հավաքեք *712# հրահանգը

Ստուգել մնացորդը *207#

My Team հավելվախի միջոցով

Հավաքեք *714# հրահանգը

Ստուգել մնացորդը *2020#

My Team հավելվախի միջոցով

Ծառայությունը ակտիվանում է միանվագ, ծառայությունից կրկին օգտվելու համար այն պետք է ակտիվացնել հաշվեկշռին բավարար գումար ունենալու դեպքում (կանխավճարային բաժանորդների համար):

Ծառայությունը կրկնակի ակտիվացնելու դեպքում՝ SMS-ները գումարվում են, իսկ ծառայության վերջնաժամկետ է սահմանվում վերջին ակտիվացված ծառայությունից 15 օր լրանալու ժամկետը։

Փաթեթի SMS-ները սպառվելու դեպքում, բաժանորդները կշարունակեն տարիֆիկացվել իրենց ՍՓ պայմանների համաձայն։