Ծառայություն «Online»

COMBO ծառայությունների լրացուցիչ քարտերի համար

 • Զանգահարեք 06742500 հեռախոսահամարով
 • Ուղարկեք 2500 տեքստով SMS 0674 համարին 
 • Հավաքեք *2500# հրահանգը
 • Զանգահարեք 06742501 հեռախոսահամարով
 • Ուղարկեք 2501 տեքստով SMS 0674 համարին 
 • Հավաքեք *2501# հրահանգը
 • 500 րոպե Team ցանցում զանգեր կատարելու համար
 • 1 ԳԲ բջջային Ինտերնետ

Ծառայության ամսական վճարը 500 դրամ է։

 • Ծառայության գործողության ժամկետը 30 օր է:
 • Եթե դուք ունեք բավարար գումար ձեր հաշվին, ապա ծառայության ակտիվացումից 30 օր հետո ծառայությունն ավտոմատ կերպով կերկարի:
 • Ծառայության գործողության ժամկետը ստուգելու համար հավաքե՛ք *113# հրահանգը:
 • Ծառայության տրամադրման 30-րդ օրվա սկզբում` 00:00-03:30 ընկած ժամանակահատվածում, ձեր հաշվից կգանձվի 500 դրամ:
 • Այդ պատճառով խորհուրդ է տրվում չակտիվացնել ծառայությունը նշված ժամանակահատվածում կրկնակի գանձումից խուսափելու նպատակով։
 • Եթե ձեր հաշվին չկա բավարար գումար, ապա ծառայության գործողության ժամկետը լրանալուց հետո, ծառայությունն այլևս չի տրամադրվի:
 • Ծառայությունից կրկին օգտվելու համար պետք է ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո նորից ուղարկել ակտիվացման հրահանգը: